• Gjennomføre forsøket: Lag et regnvær.
  • Elevene filmer mens de forklarer forsøket.
  • Vi lager en felles rapport som vi fører i Temabok