Dette er et 11 timers undervisningsopplegg innenfor fagene naturfag og matematikk. Opplegget starter med 2 timer teori, men en påfølgende liten test på itslearning. Deretter deles klassen i grupper på 3-4 elever som skal jobbe med 2 av delemnene lengde, fart, tid, masse og volum/tetthet. Til hvert delemne er det listet opp idéer til hva elevene kan jobbe med, men de har også muligheten til å komme med egne forslag. Hoveddelen av arbeidet gjøres i time 3-9. Da skal elevgruppene jobbe med sine oppgaver og dessuten lage en 8-10 minutters video som en presentasjon av det de har jobbet med. Gruppene skal også lage spørsmål til sin egen video gjennom en digital test som andre elever i klassen kan prøve seg på i time 10 og 11.