Alle gruppene skal:
 • se video om meterhistorikk fra LOKUS 123
 • se video om skyvelær fra LOKUS 123
 • bruke et skyvlær til å måle diameter til blant annet et rør, stolbein og innvendig diameter til et drikkeglass
 • prøve å komme frem til, og siden forklare, en metode for å finne diameteren til en lysmast ved Sandslibanen (en meter over bakken) ved hjelp av 2 rette bjelker og to meterstokker

Gruppene kan:
 • lage et målehjul som roterer èn gang pr meter etter denne oppskriften fra Tangenten 4/2002
 • bruke internett til å finne metoder for å bedømme høyder langt borte (f.eks høyden til et tre)
 • finne høyden til en lysmast ved Sandslibanen, uten å klatre i den
 • Prøve å finne lengden rundt Skranevatnet (selve vannet) på ulike måter:
  • ved hjelp av det egenproduserte målehjulet
  • finne gjennomsnittlig skrittlengde til en på gruppen og bruke dette til å finne lengden rundt vannet
  • GPS
  • måleverktøy for lengde på kart i skolen http://kart.kartiskolen.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2 Her er video som demonstrerer hvordan det kan brukes
   • Til slutt skal dere sammenligne svarene og drøfte nøyaktigheten av de forskjellige målemetodene