• Klassen deles i grupper på 3-4 elever. Hver gruppe blir tildelt 2 delemner. I en klasse på 30 elever kan delemnene fordeles slik:
  • Gruppe A: lengde og fart
  • Gruppe B: lengde og masse
  • Gruppe C: lengde og tid
  • Gruppe D: lengde og volum/tetthet
  • Gruppe E: fart og masse
  • Gruppe F: masse og volum/tetthet
  • Gruppe G: tid og volum/tetthet
   • De delemnene det er flest forslag til oppgaver, er gitt til flest grupper
 • Gruppene må ta stilling til hvor mange av de oppgitte forslagene de vil følge (se lenken for hvert emne)
 • Hver gruppe skal sette seg inn i to av delemnene og lage en videopresentasjon av emnet
 • Her er forslag til vurderingskriterer