Forarbeid i klasserommet for å motivere, fange oppmerksomheten, kartlegge forkunnkaper
Lærer spør klassen: Hva vet du om Skranevatnet fra før?
(Kan inngå som V i et VØL skjema - VET - felles på data/ tavle) Her er forslag til skjema.

Samtale med klassen der disse spørsmål kan inngå:
 • Hva vet du om dyrelivet i området/ i vatnet? (smådyr, insekter, fisker, fugler…)
 • Hva vet du om plantelivet i vannet/vannkanten?
 • Hva har du gjort når du har vært ved Skr.vatnet?
(turgåing, bading, fisket, båt/kano, jogget, skøyter, is om vinteren, …annet?)
 • Naturen rundt, ved og i vatnet. Hvordan ser det ut? Skog, bergknauser, små øyer, siv, gress, hus, brygger, har det vært endringer de siste årene?
 • Årstidene i Skranevatnet. Hva endrer seg gjennom året?
 • Skranevatnet før og nå (historisk, bruk kartiskolen.no og Lisbeth og Bjartes ”nettside”) (fyll inn adresse)

Metode:
 • Elevene skriver først i arbeidsboken (individuelt først; hva vet du om Skranevatnet)
 • I grupper på fire, som lærer har valgt ut på forhånd:
  • Fortell hverandre hva dere visste fra før
  • Plenum; fortell noe av det som kom frem i gruppen
  • Lærer ”oppsumerer” på tavlen/pc underveis

Dersom en bruker VØL skjema tas siste del med:

Hva ønsker jeg å vite? (som eleven ikke vet fra før, inngår som Ø i et VØL skjema)
Elevene skriver ned hva de ønsker å vite i skjemaet