GeoGebra er et gratis program der en kan jobbe med ulike områder innen geometri. Du kan enten kjøre programmet i nettleseren (her) eller du kan laste ned programmet til maskinen din (her). Vi anbefaler at du kjører programmet i nettleseren, da vil du garantert alltid bruke den siste versjonen. Du slipper også alle installerings- eller oppgraderingsprosedyrer.

Videoer:

Finne arealet av en figur
Tegne en graf til en lineær funksjon
Tegne en graf med glidere til lineær funksjon
Lage bilde av arbeidet i GeoGebra, til bruk i andre program
Speile et objekt om en linje
Rotere et objekt rundt et punkt
Rotere et objekt rundt et punkt ved å bruke glider

Legge inn GeoGebra fil i It´s learning