Matematikk


external image 195785_321662419491_6364709_n.jpg
Problemer med nettleseren Chrome:
Det viser seg at enkelte av videoen ikke kommer opp når du bruker Chrome. Dette gjelder spesielt på matematikksiden vår. Dersom du bruker en annen nettleser, virker videoen som normalt.

Tall og algebra

Lommeregner
Lommeregner, prosent
Multiplikasjon, flersifrede tall
Multiplikasjon, flersifrede tall
Multiplikasjon, desimaltall
Multiplikasjon, hele tall med 10 og 100
Multiplikasjon, desimaltall med 10 og 100
Addisjon, hele tall
Addisjon, tresifrede tall
Addisjon, helt tall og desimaltall
Addisjon med desimaltall
Subtraksjon, tresifrede tall
Subtraksjon, desimaltall
Subtraksjon, hel og desimaltall
Subtraksjon, hele tall
Subtraksjon, over null
Divisjon, med rest
Divisjon, hele tall
Divisjon, hele tall
Divisjon, som gir desimaltall som svar
Divisjon, med flersifret tall
Avrunding, en og to desimaler
Avrunding, runde av priser
Avrunding, til nærmeste hele tall
Brøk, forenkle
Brøk, utviding
Brøk, påslag pris
Brøk, addisjon og subtraksjon ulike nevnere
Brøk, likeverdige
Negative tall

Geometri

Konstruksjon 60 graders vinkel
Finne sentrum i sirkel
Perspektivtegning med ett forsvinningspunkt
Perspektivtegning med to forsvinningspunkt
Perspektivtegning med tre forsvinningspunkt
Konstruksjon av normalen til en linje gjennom et punkt utenfor linjen
Konstruksjon av normal gjennom et punkt på linjen
Konstruksjon av midtnormal
Å tegne en terning
Halvering av vinkel
Konstruksjon av 30 graders vinkel
Konstruksjon av 90 graders vinkel
Konstruksjon av 45 graders vinkel
Geometriske steder
Finne areal og sidelengde til et kvadrat
Speiling om en linje
Rotasjon om et punkt
Speiling av punkt og mangekant om en linje
Rotasjon av punkt og mangekant
Pytagoras
Formlikhet og kongruens
45-45-90 graders trekant
Omkrets og areal til sirkler
Areal til trekanter
Omkretsen og arealet til rektangler

Måling

Tidssoner
Regne med tid
Fart

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

Sannsynlighet, innledning

Funksjoner


Økonomi