Recent Changes

Wednesday, May 21

 1. page Matematikk edited ... Finne sentrum i sirkel Perspektivtegning med ett forsvinningspunkt Perspektivtegning med to…
  ...
  Finne sentrum i sirkel
  Perspektivtegning med ett forsvinningspunkt
  Perspektivtegning med to forsvinningspunkt
  Perspektivtegning med tre forsvinningspunkt
  Konstruksjon av normalen til en linje gjennom et punkt utenfor linjen
  ...
  Pytagoras
  Formlikhet og kongruens
  Perspektivtegning med to forsvinningspunkt
  45-45-90 graders trekant
  Omkrets og areal til sirkler
  (view changes)
  4:10 am

Wednesday, October 23

 1. page Matematikk edited ... Tidssoner Regne med tid Fart Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk Sannsynlighet, i…
  ...
  Tidssoner
  Regne med tid
  Fart
  Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
  Sannsynlighet, innledning
  (view changes)
  1:54 am
 2. page Matematikk edited ... Multiplikasjon, flersifrede tall Multiplikasjon, desimaltall Multiplikasjon, hele tall med …
  ...
  Multiplikasjon, flersifrede tall
  Multiplikasjon, desimaltall
  Multiplikasjon, hele tall med 10 og 100
  Multiplikasjon, desimaltall med 10 og 100

  Addisjon, hele tall
  Addisjon, tresifrede tall
  ...
  Brøk, utviding
  Brøk, påslag pris
  Brøk, addisjon og subtraksjon ulike nevnere
  Brøk, likeverdige
  Negative tall

  Geometri
  Konstruksjon 60 graders vinkel
  ...
  Omkretsen og arealet til rektangler
  Måling
  Tidssoner
  Regne med tid

  Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
  Sannsynlighet, innledning
  (view changes)
  1:52 am

More