Forarbeid i klasserommet for å motivere, fange oppmerksomheten, kartlegge forkunnskaper.

Lærer spør klassen: Hva vet du om Skranevatnet fra før?
Inngår som V i et VØL-skjema, felles på data/tavle. Her er et forslag til skjema
Samtale med klassen der disse spørsmålene kan inngå:
 • hva vet du om dyrelivet i området/ i vannet? (smådyr, insekter, fisker, fugler m.m)
 • hva vet du om plantelivet i vannet/ vannkanten?
 • hva har du gjort når du har vært ved Skranevatnet? (turgåing, bading, fisking, båt/kano, jogget, skøyter, is om vinteren m.m)
 • Naturen rundt, ved og i vannet. Hvordan ser det ut? Skog, bergknauser, små øyer, siv gress, hus, brygger, har det vært endringer de siste årene?
 • Årstidene i Skranevatnet. Hva endrer seg gjennom året?
 • Skranevatnet før og nå (historisk, bruk kart i skolen og Fra melkerampe til oljeplattform)
Slideshow med bilder fra kart i skolen, viser flyfoto fra 1951 og i dag:

http://www.flickr.com//photos/25397655@N07/sets/72157632280615547/show/

Metode:
 • Elevene skriver først i arbeidsboken (inviduelt først)
 • I grupper på fire, som lærer har valgt ut på forhånd:
  • fortell hverandre hva dere visste fra før
  • plenum: fortell noe av det som kom frem i gruppen
  • lærer "oppsummerer" på tavlen/pc underveis
 • VØL-skjema: Hva ønsker jeg å vite?