Bergen kommune har valgt It's learning som sin LMS-plattform. Vi har som målsetting at elever, ansatte og foresatte skal bruke It's learning til digital samhandling om saker som har med skolen å gjøre.
Her kommer vi til å legge ut opplæringsvideoer som viser noen av de mest vanlige operasjonene i It's learning.

Vi har valgt å dele inn bruken av It's learning i tre hovedkategorier:
  • Finne og lese informasjon
  • Delta aktivt
  • Administrere/ legge ut elementer

1. Finne og lese informasjon

Logge på
Utforske fag
Lese meldinger
Legge inn automatisk varsling

2. Delta aktivt

Redigere notat
Svare på undersøkelse
Sende melding
Velge hvilke fag som skal være på forsiden


3. Administrere/ legge ut elementer

Kopiere og slette filer
Legge til deltakere i et fag
Sette inn fil fra GeoGebra
Legge til notat med bilde
Vise YouTube-film
Arkivere fag


TIlbake til startsiden