Med Photo Story kan du lage liv til bilder. Ved å legge på bevegelse, musikk og lydkommentarer er det enkelt å lage en film.

Legge til og ordne bilder
Legge til tittel
Spille inn lydkommentarer
Legge til bevegelser i bildene
Lage overganger
Legge til musikk
Gjøre filmen ferdig